طراحی محصولات پلاستیکی برای قالب گیری تزریقی نیازمند شناخت و آگاهی درباره ی استحکام مواد انتقال گرما قالب سازی فرآیند قالب گیری  تزریقی و هزینه ها نیاز دارد 

 

با داشتن چنین اطلاعاتی می توان طراحی محصول را به منظور حد اقل کردن هزینه ها قالب گیری و فرآیند بهینه کرد دانشجویان مهندسی طراحی صنعتی در دانشگاه صنعتی برای طراحی محصولات مصرفی با تولید کم به جای محصولات با تولید انبوه آموزش دیده شده اند از این رو در عین این که تدریس قواعد طراحی مهندسی آموزش داده می‌شوند در عین حال آگاهی از هزینه ها نیز اهمیت زیادی دارد 
مقدمه 
طراحی مهندسی تاثیر زیادی روی طراحی قالب زمان سرد کردن جمع شدگی و تاب خوردگی محصولات دارد متاسفانه این جنبه های طراحی در آموزش های مهندسی  هاند کم تر تدریس شده اند اکثر دانشجویان دانشکده های مهندسی مکانیک درباره ی اینگونه طراحی به بسپار ها به هیچ وجه آموزش نمی بینند بیشتر دانشجویان نیز به دلیل کمبود تجربه به این نقص پی نمی برند 
در بیشتر برنامه های آموزشی مهندسی دانشجویان بسیار کم در مورد هزینه ها آموزش می بینند و قالبا به روش حدس و خطا این زمینه را تجربه خواهند کرد گروه مهندسی دانشکده ی مهندسی طراحی صنعتی دانشجویان را در زمینه ی طراحی محصولات پلاستیکی برای قالب گیری تزریقی آموزش می دهد دانشجویان باید از هزینه ی قالب ها و زمان فرآیند آگاه باشند 
در این مقاله ده قاعده برای طراحی محصولات پلاستیکی مربوط به قالب گیری تزریقی ارائه می شود 
1_ محل گلویی و میل پران را به دقت انتخاب کنید 
2_ضخامت دیواره ها را یکسان طراحی کنید 
3_ ضخامت دیواره را تا حد ممکن کم کنید 
4_ از چاه های بزرگ استفاده کنید 
5_برای استحکام بخشی به جای پشت بند های نواری از انواع خمیده استفاده کنید 
6_قالب را تا حد ممکن ساده طراحی کنید 
7_ شیب کافی به دیواره ی قالب دهید تا محصول به راحتی خارج شود و از خراشیده شدن سطوح زبر جلوگیری شود 
8_ رواداری ابعادی مناسب را پیش بینی کنید و دقت کنید که ابعادی را که رواداری کمی دارند توسط یک دیواره ی قالب تعیین بعد شوند
9_از تو رفتگی ها بپرهیزید
10_ از نقاط ضعیف در قالب و محصول بپرهیزید

بازگشت