آموزش عیب یابی قطعات
 

پر نشدن کامل
گاهی اوقات قسمتی از قالب بواسطه وجود هوای حبس شده پر نمیشود. و دلیل آن هم عدم تخلیه هوا می باشد. البته کم بودن زمان پرشدن قالب هم می تواند این نقص را در قطعه بوجود آورد.
راه حل ها عبارتند از:
وضعیت تخلیه هوا را اصلاح کنید. در برخی مواقع لازم است به غیر از مسیرهای تخلیه هوای استاندارد مسیرهای دیگری نیز به قالب اضافه کنیم.

بازگشت